wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
Reyhani Kasr�
Reyhani Kasr�
Reyhani Kasr�
Reyhani Kasr�
Reyhani Kasr�
Reyhani Kasr�
Reyhani Kasr�
   
 
�nsanl�k tarihinin yakla��k 8000 y�ll�k sayfas�na ad�n� yazd�ran g�rm�� ge�irmi�, a��rba�l�, dost canl�s� bir kent... Maride... Marde... Mardia... Merdo... Mirdo... Marda... Merdin... Maridin... Mardin.


Da��n zirvesindeki kartal gibi, irili ufakl�, reng�renk dikd�rtgen tarlalar�yla yama i�i yorgan misali uzanan Mezopotamya Ovas��n� izler Mardin. �nsan�, dili, dini, mimarisi ve k�lt�r�yle, modern d�nyan�n k�y�s�nda dimdik ayakta duran, ger�ek bir a��khava m�zesidir. T�rk�e, Arap�a, K�rt�e, S�ryanice, Ermenice s�ylenegelen binlerce y�ll�k ho�g�r� t�rk�s�d�r. Kilisenin �an� ezana e�lik ederken, ta� ustalar�n�n keserleriyle bak�r d�ven ustalar�n �eki�lerinin t�k�rt�lar� egzotik bir ritme d�n���r. Darac�k sokaklarda y�k ta��yan e�eklerin �ark�lar� �arpar kulaklara.
 
     

     

      


�nsanl�k tarihinin yakla��k 8000 y�ll�k sayfas�na ad�n� yazd�ran g�rm�� ge�irmi�, a��rba�l�, dost canl�s� bir kent... Maride... Marde... Mardia... Merdo... Mirdo... Marda... Merdin... Maridin... Mardin.

Da��n zirvesindeki kartal gibi, irili ufakl�, reng�renk dikd�rtgen tarlalar�yla yama i�i yorgan misali uzanan Mezopotamya Ovas��n� izler Mardin. �nsan�, dili, dini, mimarisi ve k�lt�r�yle, modern d�nyan�n k�y�s�nda dimdik ayakta duran, ger�ek bir a��khava m�zesidir. T�rk�e, Arap�a, K�rt�e, S�ryanice, Ermenice s�ylenegelen binlerce y�ll�k ho�g�r� t�rk�s�d�r. Kilisenin �an� ezana e�lik ederken, ta� ustalar�n�n keserleriyle bak�r d�ven ustalar�n �eki�lerinin t�k�rt�lar� egzotik bir ritme d�n���r. Darac�k sokaklarda y�k ta��yan e�eklerin �ark�lar� �arpar kulaklara. 
Giri� Tarihi : ��k�� Tarihi :